برچسب: عدم‌قطعیت‌

مهم‌ترین مسائل سال ۱۳۹۷ به انتخاب آینده‌بان

در چارچوب پروژه «آینده‌پژوهی ایران» از بین ۱۰۰ مسئله ایران در سال ۱۳۹۷ مهمترین روندها، مهمترین عدم‌قطعیت‌ها و مهمترین عوامل در حاضر ظهور در افق یک ساله پیش رو، به انتخاب گروه تحقیقاتی آینده‌بان مشخص شدند.