برچسب: تجارت فردا

ویژه‌نامه نوروزی با نگاه آینده‌نگرانه

ویژه‌نامه نوروزی دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا با نگاه آینده‌نگرانه و پرونده‌هایی درباره ۱۳ مساله اساسی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر شد.