برچسب: ایران ۱۳۹۷

1

انتشار گزارش آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۷

گزارش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۷» شامل معرفی مسائل اصلی ایران و سناریوهای پیش روی جامعه ایران در سال جاری منتشر شد. در این گزارش سناریوهای منتخب آینده با استفاده از روش های علمی آینده‌پژوهی استخراج شده است که طیف گسترده‌ای از آینده‌های قابل تصور را برای ایران در سال ۱۳۹۷ ترسیم می‌کنند.

ویژه‌نامه نوروزی با نگاه آینده‌نگرانه

ویژه‌نامه نوروزی دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا با نگاه آینده‌نگرانه و پرونده‌هایی درباره ۱۳ مساله اساسی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر شد.