برچسب: آینده‌پژوهی تهران، تهران

آینده‌پژوهی تهران: گزارش چشم‌انداز ۱۳۹۷

گزارش چشم‌انداز تهران ۱۳۹۷ (تحلیل ساختاری مسائل آینده شهر تهران) با بهره‌گیری از روش‌های علمی آینده‌پژوهی، وضعیت شهر تهران را در افق آینده یک‌ساله پیش رو ترسیم می‌کند.