آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۷ Blog

ویژه‌نامه نوروزی با نگاه آینده‌نگرانه

ویژه‌نامه نوروزی دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا با نگاه آینده‌نگرانه و پرونده‌هایی درباره ۱۳ مساله اساسی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

آینده‌پژوهی تهران: گزارش چشم‌انداز ۱۳۹۷

گزارش چشم‌انداز تهران ۱۳۹۷ (تحلیل ساختاری مسائل آینده شهر تهران) با بهره‌گیری از روش‌های علمی آینده‌پژوهی، وضعیت شهر تهران را در افق آینده یک‌ساله پیش رو ترسیم می‌کند.

پروژه «آینده‌پژوهی ایران» به پله پنجم رسید

همزمان با ماه‌های آخر سال ۱۳۹۶، آینده‌بان در تلاش است تا به روال سال‌های گذشته، گزارش آینده‌پژوهی مسائل ایران در سال ۱۳۹۷ را منتشر کند.