دسته: سایر گزارش‌های آینده‌نگرانه

ویژه‌نامه نوروزی با نگاه آینده‌نگرانه

ویژه‌نامه نوروزی دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا با نگاه آینده‌نگرانه و پرونده‌هایی درباره ۱۳ مساله اساسی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

آینده‌پژوهی تهران: گزارش چشم‌انداز ۱۳۹۷

گزارش چشم‌انداز تهران ۱۳۹۷ (تحلیل ساختاری مسائل آینده شهر تهران) با بهره‌گیری از روش‌های علمی آینده‌پژوهی، وضعیت شهر تهران را در افق آینده یک‌ساله پیش رو ترسیم می‌کند.