دسته: گزارش ایران ۱۳۹۷

مهم‌ترین مسائل سال ۱۳۹۷ به انتخاب آینده‌بان

در چارچوب پروژه «آینده‌پژوهی ایران» از بین ۱۰۰ مسئله ایران در سال ۱۳۹۷ مهمترین روندها، مهمترین عدم‌قطعیت‌ها و مهمترین عوامل در حاضر ظهور در افق یک ساله پیش رو، به انتخاب گروه تحقیقاتی آینده‌بان مشخص شدند.

پروژه «آینده‌پژوهی ایران» به پله پنجم رسید

همزمان با ماه‌های آخر سال ۱۳۹۶، آینده‌بان در تلاش است تا به روال سال‌های گذشته، گزارش آینده‌پژوهی مسائل ایران در سال ۱۳۹۷ را منتشر کند.