ویژه‌نامه نوروزی با نگاه آینده‌نگرانه

ویژه‌نامه نوروزی روزنامه دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا با نگاه آینده‌نگرانه به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

پرونده‌هایی درباره ۱۳ مساله اساسی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ از نگاه این مجله در این شماره گردآوری شده است.

مطالب ویژه‌نامه از طریق وب‌سایت مجله به‌ این نشانی قابل دسترس است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید