پروژه «آینده‌پژوهی ایران» به پله پنجم رسید

یکی از کارکردهای متداول آینده‌پژوهی، مطالعه آینده کوتاه مدت پیش رو با بهره‌گیری از گردآوری و تحلیل شواهد و نظرات کارشناسان و تمامی ذی‌نفعان است. در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، آینده‌بان با ترکیبی از روش‌های مرسوم علمی آینده‌پژوهی سه گزارش سالانه منتشر کرد که با استقبال زیادی مواجه شد.

چهارمین گزارش تخصصی «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» نیز با همراهی و همکاری تعداد زیادی از نهادهای علمی کشور انجام شده و کزارش آن از طریق وب‌سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری قابل دریافت و مطالعه است.

همزمان با ماه‌های آخر سال ۱۳۹۶، آینده‌بان در تلاش است تا به روال سال‌های گذشته، گزارش آینده‌پژوهی مسائل ایران در سال ۱۳۹۷ را منتشر کند.

حوزه‌های تخصصی موضوعی این گزارش شامل هفت مورد خواهد بود: سیاسی، علم و فناوری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط‌زیست و سلامت.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید